Logística

La Coordinació dels departaments Comercial i Logístic és essencial per poder oferir un servei d’entregues eficaç i en terminis molt curts.

Distribuïm matèries en diferents envasos; palets, big-bags, IBC’s amb camions de la nostra flota,  i també productes en format líquid a granel en camions cisternes.

Disposem d’un magatzem de més de  2000 m2  amb un estocatge estimat de 1200 Tms, per garantir les entregues als nostres clients.

Diàriament gestionem un flux de 500 Tms, entre viatges directes i de repartiment, que engloba el tràfic nacional, d’exportació i importació.